Знання без практики безперспективны, практика без знань - небезпечна!