Корпорація

Корпорація (11)

Головними задачами діяльності Центру є: · Комплексний аналіз розвитку головних тенденцій загальноєвропейського, зокрема польського, освітнього простору щодо доступних для української молоді можливостей. Тривала економічна криза змусила тисячі українців шукати кращої долі за кордоном. Вони, як правило, поділяються на дві категорії: перші – ті, хто шукає тимчасової роботи чи підробітку, як правило, на рівнях, що не потребують високої кваліфікації з низькою для Європи заробітною платнею, інші – найбільш амбітні, які обирають отримання відповідної кваліфікації (технічної, на базі середньої, або вищої – вузівської) для отримання кращих пропозицій від європейських роботодавців, вищої заробітної платні та перспектив кар’єрного росту. · Аналіз перспектив європейського ринку праці, глобалізованого зі світовим, надає можливість завчасно спланувати майбутню освіту, орієнтуючись на актуальні спеціальності. Європейська система стипендій та грантів сконцентрована на підтримку фінансами навчання спеціалістів саме за такими напрямками. Якщо прагматичні європейці вкладають в це свої кошти, то потреба в кадровому резерві конкретних галузей дійсно нагальна. Вигравши стипендію, ви на 100% отримуєте перспективну професію і, як наслідок, пропозиції роботодавців із зовсім іншим статусом цінного фахівця, а не трудового мігранта зі сходу. · Для отримання стипендії і безкоштовної освіти в Європі українському кандидату потрібно відповідати конкретним критеріям і вимогам. Ось тому ключовими завданнями наших освітніх пропозицій є підготовка кандидата до відповідностей європейським грантодавцям, підбір для конкретного кандидата-слухача відповідної стипендіальної програми, забезпечення конкурсних переваг щодо отримання таких стипендій. Західний світ диктує передові високі стандартні вимоги до кожної професії, а західні навчальні заклади відбирають відповідно до цих вимог кандидатів, надаючи їм потрібну компетенцію. Це пов’язана система. В Україні цю проблему вирішує кожен самостійно, орієнтуючись не стільки на власні таланти, скільки на гаманець і зв’язки батьків. Відсоток працюючих за дипломом надзвичайно низький. Як же тоді конкурувати випускнику українського внз з підготовленим до конкретного фаху випускника з Європи, який знає мову, є мобільним і його рівень визнають всі світові компанії? Наше завдання – наблизити стартові можливості українського випускника в отриманні роботи до можливостей випускника країн ЄС, створити максимально можливий доступ до безкоштовної освіти в Європі та стипендіальних програм.

      Українсько-польський центр академічних обмінів

      є організацією, яка:

     

     - співпрацює з польськими навчальними закладами щодо вирішення питань по навчанню українських студентів у Європі, зокрема у Польщі       

 

     - займається організацією освітніх та культурних обмінів між Україною та Польщею

 

     - допомагає українським абітурієнтам розпочати навчання у польських внз на пільгових умовах

 

     - проводить мовні курси з вивчення польської мови (від нуля до рівня B1, B2)    

 

     - здійснює допомогу в оформленні пакету документів для вступу до польських внз    

 

     - надає всіляку інформаційну допомогу при виборі відповідного польського внз чи спеціальності (напрямку навчання)

 

     - здійснює інформаційну допомогу студентам під час їх навчання у польських внз  

 

 

 

     

 

Свою діяльність щодо розвитку українсько-польських академічних зв’язків колектив Центру розпочав у 2000 році на базі кафедри полоністики одного з університетів Києва. Ініціативу створення однієї з перших в Україні кафедри підтримав консул Польщі в Україні п. Кажімєж Хіц, який урочисто привітав перших студентів на інаугурації.

Кафедру очолив доктор Академії ім. Яна Длугоша у м. Ченстохова пан Кшиштоф Чайковський, а після його переходу на посаду консула Республіки Польща у Білорусі (а згодом – Генерального консула РП в Росії) завідуючою кафедри з 2006 р. стала канд.філол.н. Романова Неоніла Петрівна. До викладання дисциплін залучались також інші польські науковці: доктор Агнєшка Чайковська (Академія Яна Длугоша у Ченстохові), проф. Віслава Пьонтковська-Степаняк (директор Інституту міжнародних відносин, проректор Опольського університету), проф. Йоланта Тамбор (Директор польської мовної школи і культури Сілезського університету) та ін.

Понад чотирьохсот студентів стали спеціалістами з полоністики і отримали магістерську ступінь філолога. Ми були одними з перших, хто для вдосконалення якості підготовки започаткував практику студентського стажування в університетах Польщі протягом семестру чи року студентів на безоплатній основі. Свою професійну кваліфікацію викладачі кафедри здійснювали, зокрема на базі Центру польської мови і культури для полонії і іноземців Університету ім. Марії-Кюрі Склодовської в Любліні під керівництвом проф.Я. Мазура.

Широкий досвід плідної співпраці з польськими колегами ініціював тісну співпрацю колективу кафедри з Міністерством молоді і спорту Україні, в результаті чого у 2010 р. було створено Українсько-польський центр академічних обмінів. Роботу Центру було презентовано на конференціях в Уніан і круглому столі у Міністерстві на чолі з Міністром Равілем Сафіулліним, у якому взяли участь, крім журналістів і представників Посольства РП в Україні, ще й лідери молодіжних об’єднань двох країн.

Метою діяльності Центру було:

· формування позитивного іміджу України серед європейської молоді в рамках підготовки до чемпіонату з футболу Євро-2012;

· сприяння налагодженню особистих дружніх стосунків між молоддю Польщі і України;

· підготовка фахівців, задіяних у заходах чемпіонату з володіння польською мовою, забезпечення перекладами, а також актуальних зустрічей і програм.

Створення Центру отримало позитивні відгуки з боку Посольства і Консульства РП в Україні, ректорів Польських і українських університетів, інших польських організацій, зокрема Фундації «Перспективи».

На замовлення Міністерства Центром було проведено ряд соціологічних досліджень відносно поглядів української громадськості щодо українсько-польських взаємин. В опитуванні взяли участь понад 20 тис. респондентів. Результати опитування (2011 р.) були надані Міністерству освіту і науки України, Комітету Верховної ради з питань освіти і науки, Посольству Польщі в Україні.

Після проведення дослідження було реалізовано низку програм та заходів, зокрема:

· здійснено порівняльну характеристику навчальних планів вищої школи України і Польщі з окремих спеціальностей щодо їх взаємних компонентів і розбіжностей (академічна різниця). Колектив фахівців, який складався з експертів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Київського університету імені Бориса Грінченка, очолювала канд.фіз.-мат.наук Астаф’єва М.М. Експертиза проводилася Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України;

· виявлена академічна різниця навчальних планів дозволила сформувати програми паралельного навчання для студентів і школярів. В реалізації програм зацікавилось 47 університетів України (із статусом державних і національних), а також цілий ряд середніх навчальних закладів. У 2015 р. Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова одним з перших почав випускати студентів з державними дипломами двох країн (варто зауважити, що витрати на отримання польського диплому скорочувалися щонайменше в десять разів);

· здійснено порівняльну характеристику навчальних планів стандартів середньої школи України і Польщі відносно академічної різниці. За дорученням Комітету Верховної ради України у 2013 р. підготовлено об’ємний пакет пропозицій щодо змін та доповнень до Закону України про освіту, які б стимулювали міжнародну співпрацю закладів освіти України та академічну мобільність учнівської студентської молоді;

· проведено ряд масштабних зустрічей професорського-викладацьких колективів та студентства університетів України на чолі з провідними фахівцями центру: відмінником освіти України Шиловою О.І. та канд. іст. наук Москаленком О.С.;

· організовано та забезпечено виїзди до Польщі офіційних делегацій українських університетів, управлінь освіти, директорів шкіл на зустрічі з відповідними колегами з Польщі щодо підписання угод про співпрацю між навчальними закладами. Активне сприяння в цьому надала польська організація «Польска без граніц». Для постійної координаційної роботи центром було відкрите свій офіс в Польщі у м. Ополе.

Динаміка розвитку тісних партнерських стосунків України і Польщі вимагала виховання все більшої кількості професійних фахівців різних галузей зі знанням мови, які б втілювали в життя спільні міжнародні програми як в державному, так і в приватному секторі.

· при сприянні Федерації роботодавців України було проведено опитування серед 600 компаній, в яких є нагальна потреба в таких фахівцях;

· за нашим клопотанням державні університети Сілезського та Опольського регіону знизили ціни за навчання з 2200 євро на рік (згідно розпоряджень Міністерством вищої освіти Польщі) до 750-900 євро на рік;

· започатковано практику безкоштовних місць для українців без Карти поляка, починаючи з Лодзинської політехніки та Сілезського університету;

· для паралельного навчання було досягнуто встановлення річної ціни до 250-300 євро на бакалаврському на магістерському рівнях;

· важливим нашим кроком було досягнення у 2010 році порозуміння з польськими владами щодо визнаної спрощеної процедури зарахування українських випускників до польських внз, які на момент вступу згідно польського

законодавства були неповнолітніми (до 18 років). Згодом такою можливістю масово змогли скористатися тисячі абітурієнтів з цієї України;

· консультації з польськими муніципальними владами створили можливість фінансувати з місцевих бюджетів навчання українців в технікумах Польщі і не поодиноких осіб, а цілих груп. Зараз це стало поширеним досвідом;

· тривалі дискусії щодо процедури зарахування абітурієнтів дали можливість уникнути складної процедури нострифікації українських атестатів, яка до сих пір є проблемною необхідністю при вступі до навчальних закладів Чехії і Словаччини.

· відкрито щорічну спеціалізовану Літню школу у м.Ченстохова на базі гімназії Совард (під керівництвом д-ра Цезари Вошінського), орієнтовану на допідготовку українських старшокласників до рівня випускників ліцеїв Польщі з подальшим їх спрямуванням на навчання на пільгових умовах до університетів Польщі чи України, в т.ч. за програмою паралельного навчання. Завдяки підтримці Фундації Совард ціни на участь у літній школи знизились до 200-300 євро (включаючи проживання, харчування та навчання).

З питанням щодо потреби у фахівцях, які б організовували і підтримували втілення спільних українсько-польських проектів на регіональному рівні, до нас звернулись міські голови міст Київщини та Київського регіонального відділення міст України. Так у 2014 р. при нашому сприянні та супроводі було підписано довгострокову угоду про співпрацю між Асоціацією міст Київщини на чолі з А.П.Федоруком (міський голова м. Буча) та Г.Г. Мартіном (Директором КРВ АМУ) з Асоціацією гмін і повітів Сілезії на солі з Зигмунтом Франкевичем (мером м.Глівіце, нині Голова Асоціації міст Польщі) та Ф. Морським (Директором Асоціації). Підтримали підписання голова Асоціації середніх міст України А.С. Федорчук (міський голова м. Бориспіль) і голова Асоціації малих міст України П.Г.Козирєв (міський голова м.Українка).

· фахівцями Центру було забезпечено супровід і переклад всіх спільних угод і програм;

· проводилася безкоштовна мовна підготовка працівників мерій, які за програмою співпраці проходили стажування на базі міських рад польських міст;

· здійснювалися поточні переклади на спільних конференціях, літніх школах та під час прийому делегацій;

· фахівці Центру сприяли в розробці та перекладі регіональних проектів, презентованих адміністраціями міст Київщини щодо перспектив інвестування іноземними партнерами.

Міжнародне співробітництво на регіональному рівні відкриває виняткові перспективи і можливості як для територіальних громад, так і особисто для кожного їх мешканця. У 2016 р. нами проведено соціологічне опитування бл. 11 тис. мешканців Київщини щодо врахування їх особистих інтересів в регіональних програмах співпраці з Польщею. 75 % респондентів звернулися з проханням ввести в місцеві школи вивчення польської мови.

· реагуючи на запит нами впроваджено безплатну перепідготовку вчителів українських шкіл щодо викладання польської мови, в тому числі факультативно. З 2016 р. вчителі одинадцяти шкіл Ірпінського регіону проходили подібну підготовку, в якій було залучено провідних педагогів та науковців Центру, а також польських навчальних закладів, на базі яких створено можливість пройти подальше стажування;

· з 2017 р. формується додаткова група вчителів київських шкіл, який мають намір пройти перепідготовку та на запит батьків впровадити викладання польської мови в своїх школах;

· викладацьким колективом фахівців Центру на чолі з Керівником гуманітарних студій канд. філол. наук Шиловою К.А. було розроблено інноваційний курс з вивчення польської мови, орієнтований на українську аудиторію, та на базі платформи Moodle створено електронну версію курсу вивчення польської мови, яка суттєво доповнює традиційну аудиторну роботу навчальних груп, дозволяє моніторувати підготовку слухачів та надає доступ до необхідних дидактичних матеріалів. Для віддалених регіонів України, де відсутні викладачі польської мови, це слушна та зручна можливість вивчати мову;

· проводяться безкоштовні семінари для батьків та учнів щодо безкоштовних освітніх програм Польщі та інших країн ЄС.

Протягом багаторічної історії своєї діяльності фахівці кафедри, а пізніше Центру були постійно задіяні в цільових (часто відомчих) програмах, які фактично задавали тон формату українсько-польських стосунків як в академічній, так і молодіжній сферах.

Дружні, часто неформальні стосунки з владами польських міст, університетів, різних установ та організацій для сотень українців відкривали ексклюзивні можливості і перспективи в навчанні і в роботі. Ми не рекламували себе широкому загалу публіки, не гналися за кількістю, а забезпечували якість і індивідуальний підхід для кожного, хто звернувся до нас за допомогою в вирішенні питань, пов’язаних з Польщею.

Теперішні процеси вимагають нових професійних рішень і наша команда працює над їх розв’язанням. Ми відкриті для виважених ініціатив і гарантуємо стовідсоткову віддачу зацікавленим в них.

 Українсько-польський центр академічних обмінів є організацією, яка:


    

     - співпрацює з польськими навчальними закладами щодо вирішення питань по навчанню українських студентів у Європі, зокрема у Польщі       

     - займається організацією освітніх та культурних обмінів між Україною та Польщею

     - допомагає українським абітурієнтам розпочати навчання у польських внз на пільгових умовах

     - проводить мовні курси з вивчення польської мови (від нуля до рівня B1, B2)    

     - здійснює допомогу в оформленні пакету документів для вступу до польських внз    

     - надає всіляку інформаційну допомогу при виборі відповідного польського внз чи спеціальності (напрямку навчання)

     - здійснює інформаційну допомогу студентам під час їх навчання у польських внз  

 

18.07.2010. Європейська освіта тепер доступна 

http://riu.com.ua/content/view/926/48/lang,en/

 

 

30.11.2010.Молодим бути нелегко, проте надзвичайно цікаво

http://ukurier.gov.ua/uk/articles/molodim-buti-nelegko-zate-nadzvichajno-cikavo/

 

 

01.01.2011. Футбол завершив Крути

http://siver.com.ua/news/futbol_zavershiv_kruti/2011-02-01-7027

 

 

13.04.2011. Україна й Польща разом готуватимуть волонтерів до Євро-2012

http://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ukrayina-y-polshcha-razom-gotuvatimut-volonteriv-do-ievro-2012

 

 

27.06.2012. Равіль Сафіуллін зустрівся з представниками Вищої лінгвістиної школи Польщі та Корпорації "Українсько-польський центр академічних обмінів"

http://dsmsu.gov.ua/index/en/material/7781

 

 

30.11.2012. Два дипломи одними зусиллями

http://npu.edu.ua/en/?option=com_content&view=article&id=1930:2012-11-15-15-39-22&lang=en&Itemid=0

 

 

18.12.2012. Освіта за кордоном для вінничан: Варто вивчати мови чи збирати гроші?

http://www.vinnitsa.info/news/osvita-za-kordonom-dlya-vinnichan-varto-vivchati-movi-chi-zbirati-groshi.html

 

 

Наші студенти потрібні полякам

http://volyntimes.com.ua/news/294

 

 

31.07.2013. Бориспільські школярі пройшли мовну практику в Республіці Польща

http://pedpresa.com.ua/blog/65823-boryspilski-shkolyari-projshly-movnu-praktyku-v-respublitsi-polscha.html

 

 

 

 

 

 

 

Новини

Автор 01 Окт.

У вівторок, 12 квітня відбулася презентація Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, під час якої майбутні абітурієнти разом з їх батьками могли ознайомится з умовами вступу та навчання у польському університеті,  стипендійні програми, якими можуть користуватися студенти з україни та багатьма практичними рекомендаціями стосовно перебування у Польщі.  Презентацію проводила колишня випускниця Українсько-польського центру академічних обмінів, Вікторія Філіпченко, яка нині навчається та працює у польському внз. 

Корпорацією «Українсько-польський центр академічних обмінів» за участі Вищої лінгвістичної школи (м.Ченстохова, Республіка Польща) розроблено та впроваджено програми «Другий атестат», «Другий диплом», «Дім Сілезія», а також «Літня наукова школа» та «Літня мовна школа».

У Києві з вересня 2013 року на базі Корпорації почне діяти відділення Вищої лінгвістичної школи – Центр управління грантами та стипендіями ЄС. Українській молоді надаватиметься можливість отримувати конкурсні стипендії за програмами ЄС (Еразмус, Еразмус Мундус – від 250 дo 450 єврo на місяць; Коменьюіс – близько 600 євро на місяць тощо) та проходити стажування від двох тижнів до семестру в партнерських університетах, таких якColumbiaUniversity (м. Нью-Йорк, США), OpenUniversity, BritishInstituteofTechnology & E-Commerce (Великобританія), Universita ТеchnischeUniversita (м. Кемніц, Німеччина), фундація «Libertas» (Німеччина), UniversitaDellaCalabria (Італія). Також пропонується проходження практики на підприємствах та установах Польщі з можливістю отримання стипендій за програмою «Леонардо да Вінчі» (близько 1000 єврo нa 6 тижнів). Українська молодь, крім стажування на підприємствах Сілезії та роботи у лабораторіях в європейських партнерських ВНЗ, додатково проходитиме мовну підготовку та набуватиме досвід міжнародного спілкування.